ILLUSTRASJON. Visualiseringer av idéer.

Modell av utstillingen fra King til Obama, for Nobels Fredssenter.

Modell av utstillingen fra King til Obama, for Nobels Fredssenter.