ILLUSTRASJON. Visualiseringer av idéer.

Ideskisse for Oslo Spektrum.

Ideskisse for Oslo Spektrum.