INTERIØR. Eksempler på ferdigstilte prosjekter.

Kviknes Hotel. Resepsjon med nytt overlys.

Kviknes Hotel. Resepsjon med nytt overlys.