INTERIØR. Eksempler på ferdigstilte prosjekter.

To nye disker i sidefoyere i Oslo Spektrum. Økt funksjonalitet og kapasitet.

To nye disker i sidefoyere i Oslo Spektrum. Økt funksjonalitet og kapasitet.