PUBLISERINGER I FORSKJELLIGE MEDIER

King til Obama på Fredssenteret presentert i Aftenposten.

King til Obama på Fredssenteret presentert i Aftenposten.