PUBLISERINGER I FORSKJELLIGE MEDIER

King til Obama presentert i foto.no.

King til Obama presentert i foto.no.