PUBLISERINGER I FORSKJELLIGE MEDIER

Intervju med foto.no, og presentasjon av King to Obama.

Intervju med foto.no, og presentasjon av King to Obama.