PUBLISERINGER I FORSKJELLIGE MEDIER

Utstilling av møbelobjekter på Galleri F15 Jeløya. Presentert i NILårbok.

Utstilling av møbelobjekter på Galleri F15 Jeløya. Presentert i NILårbok.