UTSTILLINGER

Museum for Kystkultur og gjenreising, med interaktive elementer, fiskefaglige historiske gjenstander og en interaktiv kartmodell i samarbeid med Back.

Museum for Kystkultur og gjenreising, med interaktive elementer, fiskefaglige historiske gjenstander og en interaktiv kartmodell i samarbeid med Back.