UTSTILLINGER

King til Obama, en av Fredssenterets mest besøkte utstillinger.

King til Obama, en av Fredssenterets mest besøkte utstillinger.